ANNA KRAITZ

 

konstnarsnamnden 

 

 

Anna Kraitz har tilldelats Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är bl.a. konstnärlig kvalitet.

 

AnnaKraitz-portrett

FORMBÄRARARE

Form Kopia 

 

FORMSLAGET - Sven Lundh utsedd till formbärare av Svensk Form Småland.

I ett nationellt initiativ för att regionvis hylla viktiga personer för design och form har Svensk Form Småland utsett Sven Lundh till den förste Formbäraren för Småland.

 

Juryns motivering:

Sven Lundh för hans långa gärning och engagemang för design och konst.

Genom Sven Lundhs öga har synen på design vidgats – det då kontroversiella är idag ikoner och möbelklassiker.

NYA FÄRGER

Camilla--Pilaster-utskick

 

 

CAMILLA OCH PILASTER I NYA FÄRGER!

SAND, LERA OCH HIMMELSBLÅ.

Det är namnen på de nya standardfärgerna på Pilaster och Camilla.

De kompletterar de övriga färgerna väl. Klassiska modeller som tål att variera i färg.

logo v